Vikhansbacken är ett samarbetsprojekt med syfte att lösa bostadsbristen i Sälen. Detaljplanearbete pågår med målet att skapa 100-140 nya bostäder innehållande både hyresrätter och bostadsrätter. Håll utkik för mer information.

Kontaktperson: Niklas Wahlström, +46 70 314 59 06, niklas@wiff.se